Terug naar winkel  

(Gelijkenis van de wijze- en dwaze maagden) 'Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.'(Matt.25.8)