Terug naar winkel  

En zie, twee mannen spraken met hem, Mozes en Elia. (Luc9.30)