Terug naar winkel  

(Joodse volk ontsnapt door de Schelpzee heen) De wateren vloeiden terug en bedekten de hele legermacht van de Pharao. (Ex.14.28)