Terug naar winkel  

Mozes ' toorn ontbrandde en hij wierp de stenen tafels tegen de grond (Ex.32.19)