Terug naar winkel  

Mozes kijkt neer op het volk bij de rookkolom.


(Gen.19.24)