Terug naar winkel  

En in de vierde nachtwake kwam Hij tot hen, gaande over de zee. (Matt14.25)