Terug naar winkel  

Toen Jezus gedoopt werd, opende de hemel zich en de Heilige Geest in de gedaante van een duif, daalde op Hem neer. (Luc3.21)