Terug naar winkel  

(Jacob ontmoet Josef) Toen Josef zijn vader ontmoette, omarmde hij hem en weende geruime tijd.(Gen.46.29)