Terug naar winkel  

(Intocht in Jeruzalem) En de menigte nam palmtakken en ging Hem tegemoet. (Joh12.12,13)