Terug naar winkel  

Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen windsels. (Joh.19.40)