Terug naar winkel  

(Abram verlaat zijn vaderland) Toen ging Abram, zoals de Here tot hem gesproken had en Lot ging met hem mee. (Ex.12.4))