Terug naar winkel  

'maar het hart van Farao verhardde.' (Exodus 7: 13)