Terug naar winkel  

'riep Hij met luide stem: 'Lazarus, kom naar buiten!' En de gestorvene kwam naar buiten.' (Johannes 11: 43)