Terug naar winkel  

'en zijn kleren werden schitterend, hel wit' (Lucas 9: 1 e.v.)