Terug naar winkel  

'En Hij riep: 'Lazarus kom naar buiten!'- En de gestorvene kwam naar buiten' (Johannes 11: 1 - 41)