Terug naar winkel  

'de Heere sloeg acht op Abel's offer, maar niet op het offer van Kain.' (Genesis 4: 4,5)