Terug naar winkel  

De gelijkenis van de Fariseėr en de tollenaar (Lucas 18: 9-14)