Terug naar winkel  

Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16: 19-31)