Bijbelse Platen (4) Taferelen voornamelijk Nieuwe Testament, enkele Oude Testament
De onderwerpen staan kris-kras door elkaar
Klik op de titel onder het fotootje om een grotere foto te zien
 


Sadrach, Mesach en Abadnego (Daniel 3)

Verkocht

De Samaritaanse vrouw

 

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Ezau ontmoet Jacob

Verkocht

Verkocht

 

Verkocht
 Verkocht


Martha en Maria


Verkocht


 

Doop in de Jordaan

 De heilige Familie

 

Verkocht
 

Jairus ' dochter

Verheerlijking o/d berg

Intocht Jeruzalem

Bij het Meer v/Tiberias

Gaande o/h meer

Verkocht

Rede t/Schriftgeleerden

Tempelreiniging

Begravenis van Jezus

Verkocht

Verkocht

Vrouw m/bloedvloeiing

Wijnwonder te Kana
Verkocht
 

Johannes de Doper

Josef ontmoet vader

Verkocht

Opwekking Lazarus

Isaac zegent Jacob
 

Mozes e/ rookkolom

Verkocht

Toorn van Mozes

Verkocht

Pharao verzwolgen

Roeping van Abram

Wijze-, dwaze maagden

Verkocht