Rijstbouw

Een Javaansche Woning

Een Sawah

De Moesi bij Palembang

De Anaï - Kloof (Sumatra)

De Chineesche Kamp te Batavia (Java)

In de Minahasa (Celebes)

Muskaatnotenbedrijf Banda-Eilanden (Molukken)

Passer te Kaban Djahè (Sumatra)

Tabaksbouw in Deli (Sumatra)