Schoolplaten van Isings: Vaderlandsche Geschiedenis van 0 tot nu
De Schoolplaten zijn op karton en linnen
Klikt u op de titel onder de plaat voor meer info
De platen staan kris kras door elkaar; er zijn meerdere van dezelfde platen! Rolt u de bladzijde naar beneden!


Gildeoptocht in Antwerpen, 1520
 

Floris V gevangenname

Krijgsraad 4-daagse Zeeslag

Prins bij Quatre-Bas, 1815

BehoudenHuys Nova Zembla.

Franse Troepen over de Lek

Napoleon e/d brand in Moskou

VOC op de rede van Bantam

Willem van Oranje in de Raad van State

BehoudenHuys Nova Zembla

De Dam, A'dam, 1666


Naar het ConcentratieKamp
 

Voorhout DenHaag 17e eeuw

Slag bij Nieuwpoort, 1600

Verkocht

Floris V vermoord

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Slag bij Nieuwpoort, 1600

Verkocht

Verkocht

Luther te Worms, 1521

Verkocht


Prins Willem v.Oranje trekt over de Maas bij Obbicht / Stockem, 1568
 


Verkocht


Verkocht


Verkocht


Verkocht


Verkocht

Verkocht

Aan het hof van Karel de Grote

Floris V gevangen, 1296

Kruisvaarders voor Jeruzalem, 1099

Verkocht

Floris V door de Edelen gevangen genomen, 1296

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht


Verkocht

Tocht naar Chattam - London / Michel de Ruyter
 
Verkocht

 

Willem v.Oranje voor de Raad van State

Aan de Hollandse Waterlinie, 1672

Het Haagsche Voorhout in de 17e eeuw

Belegering van kasteel, (nabij Zwolle) in 1362

Kruisvaarders voor Jeruzalem, 1099

Floris V door de Edelen gevangen genomen, 1296

Verkocht

Verkocht

Verkocht
 

Verkocht

Verkocht
 

Willem v.Oranje trekt over de Maas bij Obbicht / Stokkem, 1568

Verkocht

Gildeoptocht in Antwerpen
 

'sHertogenbosch belegerd door Frederik Hendrik, 1629
 

Napoleon /Brand in Moskou
 

Verkocht
verkocht verkocht verkocht
 

 

 

 
 

Verkocht

Verkocht